Dataproducerade övningsgivar

Numera kan vi även erbjuda datagivar för den som vill övningsbjuda något speciellt tema med partnern. Givarna tas fram med Scania BridgeDealer, och det går att ställa komplicerade krav på en, två eller tre av händerna.
  Ett exempel: Syd skall antingen ha en jämn hand med 12-14 hp, som innehåller 4-5 hjärter och högst 3 spader, eller en ojämn hand med hjärter som längsta färg och 11-16 hp (lika lång lågfärg kan finnas). Väst skall ha en trefärgshand med kort hjärter och 11-16 hp. Om han har 4-4-4-1 har han inte en honnör singel, har han 5-4-4-0 är femkortsfärgen alltid spader. Nord skall antingen ha en tvåfärgshand med 5-6 spader och precis 4 kort i endera lågfärgen och 7-10 hp, eller en balanserad hand med 13-15 hp, eller en obalanserad hand med ruter som längsta färg och högst 10 hp.

Gratis smakprov
Vi har färdigställt ett litet smakprov (5 set à 32 givar; enbart Nords och Syds händer; textfiler), som du kan ladda hem gratis. Välj mellan Macintosh och Windows.

Givarna kan fås i tre olika format. Om vi antar att ni vill övningsbjuda Nord-Syd är det vanliga med Syds händer för sig, Nords för sig, men ni kan även få Nords och Syds händer tillsammans. Detta kan vara praktiskt om man vill prova en ny konvention och själv vill se hur den fungerar. Dessutom kan man få hela given utskriven, förstås. Utskriften görs på en Macintosh, vilket betyder att det blir snygga och prydliga sidor.
  Givarna säljs i olika förpackningar: (a) Nord och Syd var för sig, (b) Nord och Syd var för sig samt Nord-Syd tillsammans, (c) Nord och Syd var för sig samt hela given, (d) Nord och Syd var för sig, Nord-Syd tillsammans och hela given.

Prisexempel
50 100 200 500
(a) 5 10 15 20
(b) 10 20 30 40
(c) 15 25 35 50
(d) 20 30 40 60


Beställ genom att skicka ett e-mail till Scania Bridgekonsult. Ange då namn och postadress, antal givar, typ samt eventuella krav på händerna – t.ex. ”100 givar, typ b, 50 med Syd: 12-14, jämn hand (ej 5-korts högfärg) och Nord: 11+, obalanserad, och 50 med Öst: öppningsbudet 1 hjärter i Modern Standard, Syd: 9+ hp med 5-5- eller 6-4-fördelning där ingen av färgerna är hjärter, och Nord: 8+ hp, likgiltig fördelning.” Det går också bra att ställa ett gemensamt krav på endera sidan, i stil med ”Nord-Syd minst 23 hp” eller ”Öst-Väst 8-9 spader och minst 29 hp”.


[ Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult