Bridgeklubbar – se hit!

Scania Bridgekonsult har speciella erbjudanden för bridgeklubbar, enligt nedan.

1) Billigare böcker

Klubbar anslutna till Sveriges Bridgeförbund kan köpa in de böcker som utgivits av Scania Bridgekonsult till rabatterat pris (gäller dock inte Skånsk Bridge i Sven Weliths Sällskap). Villkoret är att ni köper minst 3 böcker. Rabatten är knuten till den totala summan av er beställning, enligt:

  Högst 200 kr – 10% rabatt.
  201-500 kr – 10% rabatt + fraktfritt.
  501-1000 kr – 15% rabatt.
  1001-2000 kr – 15% rabatt + fraktfritt.
  2001 kr eller mer – 20% rabatt + fraktfritt.

2) Billigare givprogram

Vårt eget givprogram Scania Bridgekonsult är idealiskt för bridgelärare, eftersom det kan användas för att ta fram givar, speciellt anpassade för det moment som gås igenom. Ordinarie pris är 375 kr, men sker beställningen via en av Sveriges Bridgeförbunds klubbar, får ni det numera med 20% rabatt och betalar bara 300 kr. För att utnyttja det erbjudandet, skickar ni ett mail med namn och adress till oss.

[ Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2015, Scania Bridgekonsult