Arkiv

Bridgesystem

Förutom bridgelitteratur och bridgeprogram kan Scania Bridgekonsult också erbjuda systemkompendier, antingen i utskriven form (papperskopia), eller på diskett (PC- eller Macintosh-format), eller som en Word-fil (PC eller Macintosh) direkt hem till din e-postadress.
   Här följer en förteckning över de system vi säljer, och nederst på sidan finns en länk om du vill beställa.

Mini Major
Mats Nilslands och Björn Fallenius’ tidigare system, som bygger på att det är viktigt att hitta sina högfärger. Öppningsbuden 1 trick i färg berättar därför om vilken av högfärgerna man föredrar: 1♣ och 1 antyder hjärter respektive spader och är båda obegränsade uppåt i styrka, medan 1 i högfärg visar minst tre(!) kort i bjuden färg och 8-14 hp; 1 sang är 14-16; tvåöppningarna specialiserade.
  Engelska; 100 kr.

F-Club
Ett avancerat system med stark 1♣-öppning, som Mats Nilsland och Björn Fallenius uppnått stora framgångar med. Det har funnits i bokform, men är sedan en tid tillbaka slutsålt (Strong Club–the Scanian Way).
  Finns också som e-bok.
  Engelska; 100 kr.

Super Standard
Super Standard är ett i grunden naturligt system, men med många invecklade svarsbud och principer, som med framgång spelats av Mats Nilsland och Anders Wirgren. Det kan betraktas som ett försök att se hur långt man kan dra det naturliga systemet utan att helt förfalla till artificiell bridge. Systemet har tidigare funnits i bokform under samma titel, men är sedan en tid tillbaka slutsålt.
  Finns också som e-bok.
  Svenska; 150 kr.

Pioneer
Systemet har spelats i många år av Johan Bennet och Anders Wirgren. Systemet bygger på Super Standard, som i sin tur är en vidareutveckling av Modern Standard. Det är alltså ett i grunden naturligt system, men mycket utvecklat och uppbyggt på ett strikt logiskt och effektivt sätt, som gör det både lätt att använda och svårt att möta.
  Svenska; 150 kr.

Pioneer defensiv
De metoder i mothandsbudgivningen som utarbetats av Johan Bennet och Anders Wirgren, och som på många punkter skiljer sig från de brukliga. De har också visat sig fungera förträffligt även mot allra bästa motstånd.
  Svenska; 100 kr.

MUST 2001
Einar Pyks smått legendariska system i ny uppfräschad version. Systemets bärande idé är att det är bra att snabbt och anonymt bjuda till slutbuden. Därför är det viktigt att berätta det som är partnern behöver veta, ingenting annat.
  Svenska; 50 kr.

Hjorthorn
Max och Bim Ödlunds system, som är en utveckling och förenkling av Hjortronklöver. Systemidén är, förutom stark 1♣, att man ska öppna med sang när man har en jämn hand. Så 1 sang är 15-17 hp, medan öppningsbudet 1 visar en sanghand på 12-14 hp.
  Svenska; 75 kr.

Hjorthorn defensiv
Ödlunds defensivmetoder. Täcker fiendens störningar, fiendens konstiga öppningsbud, samt det kompletta motspelet.
  Svenska; 25 kr.

LUCK-systemet
En svensk form av Acol-systemet, som framför allt Hans-Olof Hallén och Alvar Stenberg utvecklat och använt med framgång under många decennier.
  Svenska; 75 kr.

The Polish Club
Det polska ”national-systemet” är en av anledningarna till polackernas alla framgångar. Systemet är utförligt och instruktivt beskrivet av Greg Matula och har tidigare funnits i bokform under samma titel. Boken är sedan en tid tillbaka slutsåld, men finns nu i kompendieform.
  Finns också som e-bok.
  Engelska; 150 kr.


[ Tillbaka | Beställa system | e-böcker ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult